در دنیای امروز و رشد قارچ گونه شبکه های سازمانی آن هم به دلایل ایجاد و راه اندازی شبکه توسط نیروی غیر متخصص، نیاز به بهینه سازی و تست شبکه های سازمانی به شدت محسوس می باشد. علاوه بر این سرعت رشد تکنولوژی و فن آوری و ارائه به روز ترین تجهیزات مربوط به حوزه نیاز به بازسازی و بهینه سازی شبکه های موجود را ملموس تر می نمایید.

برخی از خدمات کاربردی گروه افراتک در زمینه بهینه سازی شبکه های کامپیوتری :
  • شبکه های Campus LAN
  • بررسی ساختار فعلی شبکه Campus LAN و ارائه طرح توسعه
  • بررسی و ارائه لیست تجهیزات شبکه های WAN
  • بررسی و ارزیابی ساختار فعلی شبکه های WAN
  • آنالیز ترافیک و سطح کیفی سرویس و ترافیک
  • تعریف Baseline ترافیک شبکه
  • شناسایی رفتار نامتعارف ترافیک در شبکه WAN
  • ایجاد ساختار های مدیریت پهنای باند و بهینه سازی مصرف ترافیک
  • ایجاد ساختارهای بهینه سازی و Optimization ترافیک
رشد سریع علم به خصوص در حیطه شبکه و فن آوری اطلاعات و به پیروی از آن پدید آمدن روزانه تجهیزات مدرن تر و پیشرفته تر، مدیران شبکه را مجاب می نمایید تا شبکه خود را منطبق بر دانش و فن آوری روز هماهنگ نموده تا از قطار سریع السیر این پیشرفت جا نماند. شرکت شرکت فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند به عنوان شرکتی پویا در زمینه فن آوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری توانایی تطبیق و بهینه سازی شبکه ها را در هر سطحی با دانش روز دارد و اقدام به تامین تجهیز محصولات بهینه سازی شبکه IXIA و Exinda را نموده است.