زیرساخت شبکه ارتباطی به عنوان بستر ارتباطی کاربران، سیستم‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی با یکدیگر- در درون و بیرون سازمان – نقش بسزایی را در رسیدن سازمان به اهداف و استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می‌نماید. شناخت نرم‌افزارهای کاربردی و سرویس‌های شبکه و کاربرانی که با آنها در ارتباط می‌باشند با توجه به نیازمندی‌ها و فرآیندهای سازمان حائز اهمیت فراوان است. تعیین محدوده جغرافیایی شبکه زیر ساخت، تعیین تعداد و نوع کاربران، تعیین سرویس ها و نرم افزارهای کاربردی که توسط کاربران مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تعیین مبدا و مقصد ترافیک تولیدی توسط کاربران مختلف از جمله فعالیت‌های مهمی است که در این راستا انجام می‌گیرد.
از طریق تبیین یک بستر ارتباطی یا زیر ساختار مناسب کلیه سیستم‌ها و نرم افزارها با یکدیگر مرتبط می‌شوند. این زیر ساختار باید بتواند تمامی نیازهای این سیستم‌ها و نرم‌افزارها را از نظر سرعت و امنیت ارتباطی با بالاترین کیفیت ممکن برآورده سازد. برای بوجود آوردن بستری یکپارچه به گونه‌ای که بتواند کلیه خواسته‌های فعلی، پیش بینی شده و آتی سازمان‌ها مطابق با آخرین دستاوردهای فن آوری‌های روز برآورده گردد، بدست آوردن شناختی صحیح از تمامی نیازهای سازمان‌ها امری ضروری است.
شرکت نوآوران افراتک هوشمند با آگاهی از تمامی استانداردها و با وجود کارشناسان خبره خود اقدام به برپایی سرویس مشاوره جهت شناخت نیاز ساختار شبکه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نموده است. پبوستن شما به گروه افراتک و بهره مندی از برترین سرویس های مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیرساخت در شبکه سازمان شما افتخار ماست.