KarinoTech-همکاران تجاری-افراتک

کارینوتک (KarinoTech)

مواجهه بلندمدت دنیا با همه‌گیری COVID-19،  ضرورت ارائه خدمات آموزشی به صورت آنلاین و مجازی را دو چندان کرده است. از طرف دیگر، قرنطینه و دورکاری، شرایطی را برای علاقه‌مندان به آموزش فراهم آورده است تا بتوانند ضمن استفاده بهتر از زمان‌های آزاد خود و توسعه دانش و مهارت شغلی، از تنوع و وفور خدمات آموزشی در عرصه‌های مختلف خدمات آموزش آنلاین بهره‌مند شوند.

«شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در راستای توسعه خدمات خود در حوزه آموزش فناوری اطلاعات و به ویژه امنیت اطلاعات و شبکه، ارائه خدمات آموزشی به صورت آنلاین و مجازی را نیز در دستور کار قرار خود قرار داده است.

در همین راستا، «شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» جهت افزایش اطمینان از کیفیت خدمات آموزش آنلاین، از زمستان 1398 باب همکاری تجاری را با «شرکت رایا فرا فرتاک» (با نام تجاری «کارینوتک»)، یکی از ارائه‌دهندگان مبتکر و پرانرژی بستر خدمات آموزش آنلاین و مجازی، با سابقه چندین ساله آموزش و تجربه غنی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، آغاز نموده است. امید است این هم‌افزایی تخصصی و اهداف مشترک در توجه به کسب رضایت علاقه‌مندان خدمات آموزشی بتواند این دو مجموعه را به ستارگان پرتلألؤ فضای تبادل اطلاعات و عرصه آموزش آنلاین بدل نماید.

کارینوتک (KarinoTech)

مواجهه بلندمدت دنیا با همه‌گیری COVID-19،  ضرورت ارائه خدمات آموزشی به صورت آنلاین و مجازی را دو چندان کرده است. از طرف دیگر، قرنطینه و دورکاری، شرایطی را برای علاقه‌مندان به آموزش فراهم آورده است تا بتوانند ضمن استفاده بهتر از زمان‌های آزاد خود و توسعه دانش و مهارت شغلی، از تنوع و وفور خدمات آموزشی در عرصه‌های مختلف خدمات آموزش آنلاین بهره‌مند شوند.

«شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در راستای توسعه خدمات خود در حوزه آموزش فناوری اطلاعات و به ویژه امنیت اطلاعات و شبکه، ارائه خدمات آموزشی به صورت آنلاین و مجازی را نیز در دستور کار قرار خود قرار داده است.

در همین راستا، «شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» جهت افزایش اطمینان از کیفیت خدمات آموزش آنلاین، از زمستان 1398 باب همکاری تجاری را با «شرکت رایا فرا فرتاک» (با نام تجاری «کارینوتک»)، یکی از ارائه‌دهندگان مبتکر و پرانرژی بستر خدمات آموزش آنلاین و مجازی، با سابقه چندین ساله آموزش و تجربه غنی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، آغاز نموده است. امید است این هم‌افزایی تخصصی و اهداف مشترک در توجه به کسب رضایت علاقه‌مندان خدمات آموزشی بتواند این دو مجموعه را به ستارگان پرتلألؤ فضای تبادل اطلاعات و عرصه آموزش آنلاین بدل نماید.

KarinoTech-همکاران تجاری-افراتک