شرکت افراتک هوشمند از کارشناسان مجازی سازی واجد شرایط زیر، دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز:

 • مسلط به سرویس‌های مایکروسافتی همچون ADDS و SCCM

 • اجرا، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت مجازی سازی مبتنی بر VMware

 • تسلط کافی بر مفاهیم VDI و پیاده سازی آن در محیط های سازمانی بزرگ

 • آشنایی با مجازی سازی مراکز داده و دسکتاپ ها همچون VMware و Horizon

 • تسلط بر راهکار های مانیتورینگ زیرساخت های مجازی سازی همچون Veem One و vRealize

 • تسلط بر راهکارهای پشتیبان گیری زیرساخت های مجازی همچون Veritas و Veeam

 • تسلط بر روی سرورهای Dell EMC و HPE

 • آشنایی نسبی با زیرساخت های VMware NSX و vSAN

 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

 • حقوق ماهیانه (متناسب با توانمندی) 5 تا 7 میلیون تومان

لطفا رزومه خود را به آدرس hr@afratec.ir ارسال نمایید.

شرکت افراتک هوشمند از کارشناسان مجازی سازی واجد شرایط زیر، دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز:

 • مسلط به سرویس‌های مایکروسافتی همچون ADDS و SCCM

 • اجرا، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت مجازی سازی مبتنی بر VMware

 • تسلط کافی بر مفاهیم VDI و پیاده سازی آن در محیط های سازمانی بزرگ

 • آشنایی با مجازی سازی مراکز داده و دسکتاپ ها همچون VMware و Horizon

 • تسلط بر راهکار های مانیتورینگ زیرساخت های مجازی سازی همچون Veem One و vRealize

 • تسلط بر راهکارهای پشتیبان گیری زیرساخت های مجازی همچون Veritas و Veeam

 • تسلط بر روی سرورهای Dell EMC و HPE

 • آشنایی نسبی با زیرساخت های VMware NSX و vSAN

 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

 • حقوق ماهیانه (متناسب با توانمندی) 5 تا 7 میلیون تومان

لطفا رزومه خود را به آدرس hr@afratec.ir ارسال نمایید.