مقایسه فایروال ها بر حسب کاربرد

By |2021-06-19T08:01:31+03:3016th June, 2021|Categories: امنیت شبکه, فایروال, فایروال فورتی گیت|Tags: , , , , , , , , , , |

چگونه با حداقل اطلاعات از سازمان، برند فایروال مناسب انتخاب کنیم؟ (انتخاب بر حسب کاربرد) اکتساب هر سیستمی در یک سازمان باید در راستای رفع نیازهای آن سازمان صورت گیرد. به این منظور اولین قدم برای تصمیم‌‌‌‌گیری در رابطه با انتخاب یک ابزار امنیتی، بررسی مشکلات و ریسک های ناشی از نداشتن آن خواهد [...]

دموی فایروال فورتیگیت FortiGate

By |2021-06-13T09:31:50+03:3012th June, 2021|Categories: امنیت شبکه, فایروال فورتی گیت|Tags: , , , |

آن را تست کنیم؟ FortiGate چگونه بدون خرید فایروال فورتیگیتیک سازمان پیش از خرید یک ابزار جدید برای بهبود امنیت شبکه نظیر فایروال فورتیگیت FortiGate، چه مراحلی را باید طی کند؟ خرید هر ابزاری باید توجیه مالی برای سازمان داشته باشد. بنابراین سازمانها باید پیش از خرید ابزارهای امنیت شبکه، ریسکهای سازمان خود را بررسی وآنها [...]

خطاهای cli در آپدیت دستی فورتی گیت

By |2021-06-12T15:33:49+03:3030th May, 2021|Categories: آموزش_فورتیگیت, شبکه, فایروال فورتی گیت|Tags: , , , , |

خطاهای آپدیت در فورتی گیت FortiGate فایروال فورتی گیت FortiGate از ماژول های مختلفی نظیر Anti Virus، IPS، Web Filter، Anti Spam تشکیل شده است. در صورتی که فایروال فورتی گیت FortiGate به اینترنت متصل باشد، ماژول های فورتیگیت به صورت اتوماتیک آپدیت می‌شوند لیکن به دلایل مختلف ممکن است یک [...]

Go to Top