معرفی سیسکو پاور سری 1000

سری 1000 فایروال های سیسکوفایرپاور (Cisco Firepower® 1000 Series ) ، خانواده‌ای از چهار پلتفرم فایروال است که انعطاف‌پذیری تجاری، مدیریت سهولت استفاده و دفاع در برابر تهدیدات را ارائه می‌کند.فایروال سیسکوفایرپاور هنگامی که عملکردهای تهدید پیشرفته فعال هستند، عملکرد پایدار استثنایی را ارائه می دهند. سری 1000فایروال های سیسکوفایرپاور در دفاتر کوچک گرفته تا شعب راه دور استفاده می‌شود. پلتفرم‌های سری 1000 از نرم‌افزارهای Cisco Threat Defense (FTD) و Cisco ASA استفاده می‌کنند.

خلاصه ای از سیسکو فایرپاور سری 1000 

Interfaces

IPS Throughput Throughput: Threat Defense Software

Model

8 x RJ45

900 Mbps 890 Mbps FPR-1010

8 x RJ45, 4 x SFP

Gbps 2.6 Gbps 2.3 FPR-1120
8 x RJ45, 4 x SFP Gbps 3.5 Gbps 3.3 FPR-1140

8 x RJ45, 2 x SFP, 2 x 10G SFP+

Gbps 6.1 Gbps 5.3 FPR-1150

شرکت نوآوران افراتک هوشمند ، تامین کننده محصولات فایروال سیسکو

دریافت کاتالوگ فایروال سیسکو فایرپاور 1000