محصولات

«شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در حوزه‌های زیر به تامین تجهیزات می‌پردازد

امنیت شبکه

بیشتر بخوانید

امنیت برنامه‌های کاربردی

بیشتر بخوانید

امنیت نقاط انتهایی

بیشتر بخوانید

امنیت سرویس ایمیل

بیشتر بخوانید

مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی

بیشتر بخوانید

آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

بیشتر بخوانید