امنیت اطلاعات به عنوان یک شاخص کیفی در یک سازمان است و وجود آن مستلزم استقرار کنترل‌های محدودکننده، هزینه‌بر و دشوارکننده انجام امور است. لذا تحقق و تداوم امنیت اطلاعات در گرو تصمیم‌ها و پیگیری‌های مدیریت سازمان در قبال  اجرای فرایندهای مدیریت امنیت اطلاعات است. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که همۀ کارکنان، به طور یکپارچه و اثربخش، در چارچوب‌های امنیتی سازمان انجام وظیفه کنند.

مدیران ارشد سازمان از یک طرف دغدغه‌های امنیتی دارند و از طرف دیگر، نگران هزینه‌ها و چالش‌های ناشی چارچوب‌های محدودکننده هستند. لذا به دنبال یک رویکرد بهینه هستند تا اقدامات امنیت اطلاعات را به اندازه کافی و مؤثر و مقرون‌به‌صرفه پیادسازی کنند.

همه این اقدامات زمانی می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد که سازمان بتواند میزان مخاطره‌های امنیتی جاری را ارزیابی نماید. در ادامه این فرایند باید سازمان بتواند کیفیت و کمیت این اقدامات امنیت اطلاعات را متناسب با میزان مخاطرات، اولیت‌بندی، برنامه‌ریزی و اجرا نماید. لذا وجود یک فرایند مدیریت مخاطرات امنیتی متمرکز در سازمان، می‌تواند به مدیران سازمان در مورد درستی و کفایت اقدامات امنیتی اطمینان خاطر دهد تا مدیران ارشد از اقدامات حمایت کرده و روی یکپارچگی آنها نظارت و پیگیری داشته باشند.

«شرکت فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در ارتقای مدیریت امنیت در سازمان، خدمات در هر یک از حوزه‌های مطرح شده در لیست ذیل را دارد:

  • مشاوره تدوین چارچوب مدیریت و ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات

  • مشاوره در حوزه سیاست‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها، روال‌ها و دستورالعمل‌های امنیت اطلاعات بر اساس نوع فعالیت و دارایی‌های سازمان

  • مشاوره، ارائه راهکار و آموزش در زمینه مقابله با حملات مهندسی اجتماعی، تهدیدات درون‌سازمانی و تهدیدات فیشینگ

  • مشاوره و ارائه راهکار برای راه‌اندازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اخذ گواهینامه مربوطه

  • مشاوره و ارائه راهکار برای پیاده‌سازی الزامات شاپرک و PCI-DSS در شبکه پرداخت کشور

دیگر خدمات شرکت افراتک