اهمیت آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی:

با توجه به احتمال وجود همیشگی نقائص نرم‌افزاری و همچنین انواع خطای انسانی در فرایندها، اطمینان از امنیت حاصل نخواهد شد مگر این که علاوه بر اتکا به ابزارهای کنترلی قابل اطمینان و اقدامات عملیاتی تعریف شده برای مواجهه با حملات، ضروری است تا سازمانها برنامه‌هایی مرتب برای بررسی احتمال وجود این نقائص داشته باشند.

در واقع در کنار برنامه‌های ممیزی داخلی، بهره‌گیری از ابزارهای پویش آسیب‌پذیری به کارکنان فناوری اطلاعات کمک می‌کند تا نقائص نرم‌افزاری جاری در سازمان را به صورت دقیق و مرتب شناسایی کرده و مراتب پیگیری برای برطرفسازی آنها را دنبال کنند.از طرف دیگر، از آنجا که در دنیای واقعی حملات امنیتی، فراتر از سوءاستفاده مستقیم از یک آسیب‌پذیری فنی منفرد است، اجرای یک حملۀ امنیتی توسط مهاجم سایبری، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات پیچیده برای دور زدن و عبور از لایه‌های کنترلی امنیت اطلاعات است. لذا جهت اطمینان از سطح امنیت جاری، ضروری است تا در کنار ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها از داخل سازمان، امنیت هر سیستم خاص یا مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فرایندها از دیدگاه نفوذپذیری یک مهاجم واقعی بررسی شود.

آزمون نفوذ، خدماتی قاعده‌مند برای ارزیابی امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات، سامانه‌ها، اپلیکیشن‌های موبایل و نرم‌افزارها در زمان سرویس‌دهی روزمره می‌باشد که سعی می‌کند نقاط ضعف مرتبط با عملکرد سیستم را از دیدگاه یک نفوذگر کشف کند.منشأ این نقاط ضعف ، علاوه یک آسیب‌پذیری در بستر نرم‌افزاری ، می‌تواند پیکربندی نامناسب نرم‌افزار یا سیستم عامل ، تجهیزات شبکه مرتبط با سرویس یا حتی اعمال و رفتار ناامن کاربران در انجام امور روزمره و یا در مواجهه با شرایط خاص باشد. در واقع، آزمون نفوذ حمله‌ای را به واسطه یک هکر شبیه‌سازی می‌کند و از این طریق سعی در کشف نقاط ضعف فنی و فرایندی عناصر یک سرویس‌دهنده در سازمان دارد. علاوه بر این، اعتبارسنجی تأثیر‌مکانیزم‌های دفاعیِ موجود، بررسی میزان آگاهی و التزام عملی کاربران نسبت به سیاست‌های امنیتی جاری، از دیگر دستاوردهای اجرای آزمون نفوذ به یک سازمان است.

ابزارهایی که «شرکت فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در زمینه اجرای خدمات آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی تامین می‌نماید را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

خدمات آزمون نفوذ و همچنین استقرار فرایند مدیریت آسیب‌پذیری در یک سازمان :

  • مشاوره  و راه‌اندازی زیرساخت‌های ارزیابی امنیتی متناسب با مأموریت سازمان

  • مشاوره و استقرار و بهینه‌سازی فرایندهای مرتبط با ارزیابی امنیتی در سازمان

  • مشاوره و انجام خدمات آزمون نفوذ

  • مشاوره در برطرف سازی مخاطرات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی