حملات تهدید مداوم پیشرفته (APT)

By |2022-10-10T13:25:50+03:3018 مهر 1401|Categories: حملات سایبری|Tags: , |

تهدیدات مداوم پیشرفته (APT) تهدیدات مداوم پیشرفته (APT) حملات شبکه ای ترکیبی می باشند که در آنها از مراحل متعدد و تکنیک های مختلف حمله استفاده می شود. APTها حملاتی نیستند که در لحظه تصور یا اجرا شوند. بلکه ، مهاجمان به عمد استراتژی های حمله خود را علیه اهداف خاص برنامه ریزی می [...]