دوره جامع FortiAnalyzer

دوره جامع FortiAnalyzer

معرفی دوره جامع FortiAnalyzerشرکت‌کنندگان دوره جامع FortiAnalyzer مبانی استفاده از این ابزار را برای جمع‌آوری لاگها و گزارشگیری به صورت مرکزی می‌آموزند. همچنین شرکت‌کنندگان می‌آموزند که چگونه FortiAnalyzer را راه‌اندازی و پیکربندی نمایند. دراین دوره نحوه استفاده از لاگها، تحلیلها و گزارشها برای شناسایی الگوهای تهدیدها و حملات آموزش داده میشود. در نهایت شرکت‌کنندگان تعدادی از مهمترین تکنیکهای رفع اشکال این ابزار را فرامیگیرند.
افراتک دراین دوره  یک آزمایشگاه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار میدهد. شرکت‌کنندگان میتوانند به صورت عملی به پیکربندی FortiAnalyzer بپردارند و موارد مختلف را آزمایش نمایند.

از جمله مورادی که شرکت‌کنندگان میتوانند به صورت عملی تمرین نمایند عبارتند از:

 • نحوه مدیریت فورتی آنالایزر

 • ثبت کردن ابزارها در FortiAnalyzer برای دریافت لاگ از آن ابزار

 • استفاده از FortiAnalyzer به عنوان ابزار لاگ‌گیری مرکزی

 • اجرای تحلیل فارنزیکی روی حملاتی شبیه‌سازی شده در شبکه

 • ایجاد گزارش و یافتن راه‌حل برای ایراداتی که در نتیجه نقص پیکربندی ایجاد شده است .

گذراندن دوره جامع فورتی آنالایزر به شرکت کنندگان کمک می کند که برای آزمون NSE5 نیز آمادگی کسب نمایند.

مخاطبان دوره جامع FortiAnalyzer • فعالان و تحلیلگران شبکه و امنیت شبکه که قصد دارند از FortiAnalyzer برای جمع‌آوری لاگ‌های و گزارش‌گیری به صورت مرکزی استفاده نمایند.
 • فعالان و تحلیلگران شبکه و امنیت شبکه که مسئول راه‌اندازی، مدیریت یا پیکربندی FortiAnalyzer هستند.

سرفصل های دوره

 1. Introduction and Initial Configuration
 2. Administration and Management
 3. Device Registration and Communication
 4. Logging
 5. Reports

فرم ثبت نام

جهت ثبت نام در این دوره جامع  فرم زیر را تکمیل نمایید. بعد از تکمیل فرم مسئول ثبت نام با شما تماس خواهد گرفت.