مدل OSI چیست ؟

مدل Open Systems Interconnection ) OSI ) ،  یک مدل استاندارد برای ارتباط بین کامپیوترها از طریق شبکه می باشد. مدل OSI توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) راه اندازی شده است.

مدل OSI را می توان به عنوان یک زبان جهانی برای برقراری ارتباط و ارسال و دریافت داده ها بر روی ماشین های مختلف ، در نظر گرفت .

این مدل دارای هفت لایه است. سیستم لایه ایی کمک میکند تا در هنگام بروز مشکلات ، به راحتی محل وقوع مشکل را شناسایی نموده و فقط در همان بخش ، برای حل مشکل فعالیت کنیم . در نتیجه با صرف زمان و هزینه بسیار کمتر مشکل را شناسایی و رفع می نماییم و همینطور امکان گسترش هر لایه از شبکه بدون دخالت در قسمت های دیگر را داشته باشیم.

بیشتر پروتکل های امنیتی به لایه های OSI  می پردازند.بین تمام قسمت های نظارت و حفاظت از اطلاعات یک سازمان لایه شبکه نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند.

در بررسی طرح های اولیه اجرایی جهت ارائه خدمات امنیت شبکه ، باید لایه شبکه را در اولویت قرار داد.

لایه‌های مدل OSI

این مدل دارای هفت لایه‌است. در این مدل بالاترین لایه، لایه ۷ و پایین‌ترین لایه، لایه ۱ است.