فایروال PaloAlto۱۳۹۸-۴-۲۴ ۱۵:۴۶:۴۱ +۰۰:۰۰

Next-Generation Firewall

Instantly find and stop attacks with a fully automated platform that simplifies security.

Intel and automation to prevent attacks

Use global intelligence and automation triggered by analytics to find and stop unknown attacks instantly.

Learn more >

Intel and automation to prevent attacks

Use global intelligence and automation triggered by analytics to find and stop unknown attacks instantly.

Learn more >

Adopt best practices for prevention

Use tools and resources that help you adopt industry best practices so you can thwart attacks in their tracks.

Take the next step >

Total visibility and consistent protection

Get visibility and prevention across data center, branch, mobile and cloud, so you can protect consistently.

Learn more >

Learn more

What is Zero Trust?

Zero Trust is a powerful prevention strategy when implememted across the entire enterprise – the network, endpoint and cloud. With our comprehensive approach, Zero Trust becomes a true business enabler.

Protect consistently, everywhere

Secure the Branch

Learn more >

Secure the Data Center

Learn more >

Harsh Environments

Learn more >

Protect the Network Perimeter

Learn more >

Meet the family

K2-Series

5G-ready next-generation firewalls specifically developed for service providers’ mobile network deployments.

Learn more >

Prisma Access

Provides access and security to the public cloud, SaaS, internet, internal data center and other locations as a better alternative to remote access VPN and software-defined perimeter.

Learn more >

VM-Series

Our virtualized next-generation firewall that protects your private and public cloud deployments by segmenting applications and preventing threats.

Learn more >

PA-3200 Series

Predictable performance and broad threat coverage for the internet edge

Learn more >

PA-5200 Series

No-compromise security and high-performance versatility for data centers and service providers

Learn more >

PA-7000 Series

Perfect blend of power, intelligence, simplicity and versatility for enterprise and service provider deployments

Learn more >

PA-220

Small form factor with the power to prevent network threats

Learn more >

PA-800 Series

Rock-solid security for the branch and midsize business

Learn more >

PA-3000 Series

Multi-gigabit throughput to prevent attacks on the internet edge

Learn more >

PA-220R

Ruggedized form factor for industrial applications

Learn more >

Migrate to our next-generation firewalls

Learn more >

Compare firewalls

Compare now >

فایروالهای نسل آینده شرکت PaloAlto قادرهستند که کنترل Application ها ، کاربران و محتویات را با سه فن آوری شناسایی منحصر به فرد App-ID، User-ID، Content-ID انجام دهند. سه روشی که جایگزین روشهای فایروالهای قدیمی و UTM ها که براساس Port،IP Address و Packet انجام می شدند. این روشهای شناسایی استفاده Application ها را در استفاده های یک سازمان ایمن می نماید و جایگزین روشهای سنتی کنترل پورتها که توسط روشهای گذشته پیاده سازی می شدند، خواهند شد.

هرنوع فایروال PaloAlto جهت هر کاربرد مشخص پردازشگر خاص خود را همراه با نرم افزار متعلق به خود را دارد.این ترکیب سخت افزار و نرم افزار باعث کارآیی شبکه را افزایش داده و زمانهای تاخیر را می کاهد.همچنین عدم کاهش کارآیی فایروال پس از فعال نمودن ماژولهای امنیتی و گزارشگیریهای پیشرفته روی خود دستگاههای فایروال از خصوصیات فایروالهای نسل آینده می باشد.

Content ID: پویش بلادرنگ محتویات جهت جلوگیری از نفوذ حملات محدودیت دسترسی به صفحات وب و محدودیتهای انتقال داده ها و فایلها
User-ID: جهت ایمن سازی Applicationهای شبکه براساس کاربران و گروههای کاربری و نه فقط براساس IP آدرس
App-ID: دسته یندی تمتمی ترافیک، روی همه پورتها، در همه ی زمانها، قطع نظر از نوع پروتکل،رمزنگاری و دیگر روشهای دیگر

طبق آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی Gartner، محصولات پالوآلتو در رده Enterprise Firewall و در بین مدعیان بازار امنیت در گروه Leaders و پس از Checkpoint در رتبه دوم قرارگرفته است.

ویژگیهای اصلی این نوع فایروالها را می توان به صورت زیر لیست نمود :
• Application Visibility
• Decryption
• Policy Control
• Device Management
• Global Protect
• App-ID
• User-ID
• Content-ID
• IPS
• Antivirus
• Botnet Protection
• Data Filtering
• URL Filtering
• Networking & VPN
• Redundancy and Resiliency
• Centralized Management