ذخیره ساز یا Storage ، یک دستگاه برای ذخیره اطلاعات شماست. به عبارت دیگر استوریج یک مکان برای ذخیره سازی و بکاپ اطلاعات می باشد.
هنگامی که می خواهید یک مجموعه فایل یا اطلاعات حجیم را در اختیار تمامی سیستم های موجود در شبکه قرار دهید، استوریج می تواند فضای ذخیره سازی مناسبی را برای شبکه فراهم کند. برای اتصال از راه دور دستگاه های ذخیره سازی به سرور از استوریج استفاده می شود.

ذخیره ساز یا Storage  در واقع یک سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری یکپارچه که برای ثبت، ضبط ، مدیریت داده ها و ارائه داده ها به کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.

ذخیره سازی تحت شبکه  از ۴ نوع تکنولوژی ذخیره سازی استفاده کرده و بر این مبنا به ۴ دسته تقسیم بندی میشوند:

  • (DAS (Direct Attach Storage
  • (NAS (Network Attach Storage
  • (SAN (Storage Area Network
  • Cloud Storage