آسیب پذیری SSL-VPN در FortiOS

By |2021-06-15T13:16:15+03:3017th November, 2020|Categories: آسیب‌پذیری, آموزش_فورتیگیت|Tags: , , |

معرفی آسیب پذیری SSl-VPN در FortiOS (آسیب پذیریCVE-2018-13379): امروز، مورخ 16 نوامبر 2020، شرکت فورتینت برای مشتریان خود ایمیلی فرستاد و در آن در رابطه با آسیب پذیری با کد CVE-2018-13379 هشدار داد. این آسیب پذیری (آسیب پذیری SSL-VPN در FortiOS) به همراه دو آسیب پذیری دیگر با کدهای CVE-2018-13382 و CVE-2018-13383 در سال 2018 [...]