«شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در حوزه‌های زیر به تامین تجهیزات می‌پردازد

امنیت شبکه

بیشتر بخوانید

امنیت برنامه‌های کاربردی

بیشتر بخوانید

آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

بیشتر بخوانید

امنیت نقاط انتهایی

بیشتر بخوانید

مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی

بیشتر بخوانید

امنیت سرویس ایمیل

بیشتر بخوانید