افراتکافراتک-تجهیزات امنیت شبکهافراتک-تجهیزات امنیت شبکهافراتک-تجهیزات امنیت شبکهافراتک-تجهیزات امنیت شبکهافراتک-تجهیزات امنیت شبکهافراتک-تجهیزات امنیت شبکه

AFRATEC

خدمات امنیت اطلاعات

ارائه خدمات جدید امنیتی با رویکردهای نوین

محصولات امنیتی

ارائه انواع محصولات امنیتی همراه با راه‌اندازی

مشاوره و پشتیبانی

ارائه راهکارهای امنیتی و پشتیبانی محصولات

خدمات آموزش

برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، حضوری و سازمانی

افراتک

تعمیر تجهیزات امنیتی و شبکه

ارائه و تمدید لایسنس به صورت مجزا

تامین تجهیزات امنیتی با لایسنس‌های معتبر

تامین تجهیزات زیرساخت‌های پردازشی، ارتباطی و ذخیره‌سازی

افراتک-تجهیزات امنیت شبکه

قواعد بازی را تعیین کنید

افراتک-تجهیزات امنیت شبکه

تجهیرات و فناوری‌های برتر
امنیت و شبکه را بکار بگیرید

افراتک-تجهیزات امنیت شبکه

سیاست‌های امنیتی صحیح
تعیین نمایید

افراتک-تجهیزات امنیت شبکه

کسب و کار پایدار
داشته باشید

با ما همراه شوید و امن بمانید

به ما اعتماد کرده اند

به جمع همراهان ما بپیوندید

دریافت کاتالوگ افراتک