مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی افراتک

در حوزه فناوری اطلاعات، مشاوره،  طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های یک سازمان به صورتی کارا، مستلزم داشتن دانش و تجربه در زمینه‌های بسیار و متفاوتی است.

از جمله می‌توان به دانش پیشرفته شبکه، شناخت پروتکل‌ها، شناخت تجهیزات و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی اشاره نمود.

«شرکت فنی-مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» با اتکا به دانش و تجربه چندین ساله متخصصین خود در حوزه زیرساخت ، خدمات زیر را ارائه میدهد:

  • مشاوره و طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه سازمانی، ارتباطات شبکۀ WAN و شبکۀ ابری خصوصی
  • طراحی و پیاده‌سازی تجهیزات ارتباطی مراکز داده بر اساس استانداردها و بهروش‌ها
  • مشاوره و طراحی و پیاده‌سازی زیرساختهای سرویس مجازی‌سازی
  • مشاوره و پیاده‌سازی راهکارهای جامع ذخیره‌سازی داده شبکه
  • مشاوره و پیاده‌سازی راهکارهای پشتیبان‌گیری‌داده در سطح سازمان و مراکز داده
  • مشاوره، ارزیابی و بهینه‌سازی ظرفیت ترافیکی شبکه