توسعه مرکز عملیات امنیت (SOC)

تنوع و پیچیدگی روزافزون تهدیدات در کنار افزایش تعدد سرویس‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، اهمیت توجه به حجم عظیمی از لاگ‌ها و رویدادهای امنیتی که روزانه تولید می‌شوند، پررنگ نموده است.

برای کشف و شناسایی حملات سایبری ضروری است این رویدادهای امنیتی به طور مستمر مورد پایش و نظارت قرار گیرد. یکی از ضروری‌ترین اقدامات در راستای پایش و نظارت حملات امنیت سایبری، پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت (Security Operations Center) است.

مرکز عملیات امنیت، مجموعه‌ای از پلتفرم‌ها، افراد، فرایندها و ابزارهاست که وظیفه نظارت بر وقایع و حوادث تهدید کننده امنیت اطلاعات را دارد. هدف از ایجاد مرکز عملیات امنیت، شناسایی تهدیدات بالقوه یا جاری امنیتی و تحلیل و آنالیز این وقایع امنیتی در راستای اجرای اقدامات امنیتی مناسب برای بهبود سطح امنیت است.

ابزارهایی که «شرکت فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند» در زمینه استقرار مرکز عملیات امنیت، تامین می‌نماید را می‌توانید صفحات مربوط به SIEM، فایروال و WAF مشاهده نمایید.

«شرکت فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند»، خدمات خود را در حوزه پایش و تحلیل امنیتی، در قالب عناوین ذیل ارائه می‌نماید:

  • مشاوره و طراحی فنی مرکز عملیات امنیت (SOC)

  • راه‌اندازی اولیه و پیکربندی مرکز عملیات امنیت (SOC) و ارائه آموزش‌های مرتبط با آن

  • خدمات بهینه‌سازی پیکربندی و پیکربندی‌های پیشرفته SIEM

  • مشاوره و طراحی زیرساخت فیزیکی مکان SOC