مجوز ها و گواهینامه ها

مجوز ها و گواهینامه ها

عضویت انجمن انفورماتیک ایران

گواهی “نصب و پشتیبانی محصولات فتا” (افتا)

مجوز فعالیت از نظام صنفی رایانه ای استان تهران

افراتک - گواهینامه

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبری

گواهی “آموزش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات” (افتا)

گواهی “امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها،زیرساخت ها و سرویس ها” (افتا)

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیک

عضویت انجمن انفورماتیک ایران

گواهی “نصب و پشتیبانی محصولات فتا” (افتا)

مجوز فعالیت از نظام صنفی رایانه ای استان تهران

افراتک - گواهینامه

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبری

گواهی “آموزش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات” (افتا)

گواهی “امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها،زیرساخت ها و سرویس ها” (افتا)

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیک

Certifications

CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

CCNP Routing and Switching (Cisco Certified Network Professional Routing and Switching)- Cisco Certified Internetwork Expert Written

MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

Business Continuity Management System – Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 22301)

Information Security Management System (ISMS) Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2013)

ITIL Foundation Certificate in IT Service Management

FCNSA V4.x (Fortinet Certified Network Security Administrator)

FCNSP V4.x (Fortinet Certified Network Security Professional)

ICSI | CNSS Cerified Network Security Specialist

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

Cisco Certified Specialist – Enterprise Core

MCP (Microsoft Certified Professional)

Cisco Certified Networking Professional -Enterprise

Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation (CCS-EAII)

NSE 1 Network Security Associate (Fortinet)

NSE 2 Network Security Associate (Fortinet)

Kaspersky Threat Intelligence (Certified Professional)