معرفی فورتی وب (FortiWeb WAF)

فورتی وب یک فایروال وب اپلیکیشن است که از وب اپلیکیشن ها و API ها در برابر حملاتی که آسیب پذیری های شناخته شده یا ناشناخته را مورد هدف قرار میدهند، محافظت میکند. این ابزار همچنین کمک میکند که سازمان مطابق با استانداردهای امنیتی پیش برود.فورتی وب با استفاده از راهکارهای یادگیری ماشین، برای هر یک از اپلیکیشن ها یک مدل تولید میکند و به این ترتیب میتواند از اپلیکیشن ها در برابر آسیب پذیری های شناخته شده و تهدیدهای روز صفر محافظت نماید. این ابزار به صورت را میتوان تجهیز فیزیکی، ماشین مجازی و یا به صورت کانتینر در شبکه نصب و راه اندازی نمود. همچنین این تجهیز میتواند روی بستر فیزیکی یک سازمان و یا روی بستر ابر راه اندازی شود. بدین ترتیب این ابزار میتواند نیازمندیهای سازمان هایی با سایزهای مختلف (از سازمان های کوچک گرفته تا ارائه دهندگان سرویس و سازمان های بزرگ) را پاسخگو باشد.

محافظت از وب اپلیکیشن

فایروال فورتی وب FortiWeb ، محافظتی چند لایه را در برابر حملات OWASP Top 10 ارائه میدهد. این قابلیتFortiWeb ML نام دارد. این ابزار با استفاده از راهکارهای یادگیری ماشین ( Machine Learning ) از وب اپلیکیشن ها در مقابل حملات شناخته شده و ناشناخته محافظت مینماید. قابلیت FortiWeb ML، به متخصصین اجازه میدهد که برای اپلیکیشن های مختلف policy های امنیتی متفاوتی را تعریف نمایند. بدین ترتیب بدون اینکه نیاز به تنظیمات زمانبرِ راهکارهای امنیتی مختلف باشد، متخصصین میتوانند تنها با استفاده از فایروال فورتی وب FortiWeb از استحکام راهکار امنیتی وب اپلیکیشن ها اطمینان حاصل نمایند. فایروال فورتی وب FortiWeb همچنین میتواند با استفاده از قابلیت FortiWeb ML ، به شناسایی رفتارهای ناهنجار بپردازد و از آن مهمتر بین ناهنجاری های بی خطر و مخرب تفاوت قائل شود.

محافظت از API

فایروال FortiWeb به صورت خودکار policyهای امنیتی را برای مقابله با حملات مهاجمان بکار میبندد و از API های وب اپلیکیشن محافظت مینماید. همچنین WAF فورتی وب میتواند با روالCI/CD  در سازمان یکپارچه شود و تداوم امنیت API را تضمین نماید.

کاهش Bot

فایروال فورتی وب میتواند با استفاده از قابلیت کاهش Bot بین ترافیک بی‌خطر و ترافیک مخرب Bot ها تمایز قائل شود. بدین ترتیب فایروال فورتی وب میتواند از وب سایت ها، اپلیکیشن های موبایل و API ها در مقابل حملات خودکار Bot ها محافظت نماید. قابلیت FortiWeb Bot Mitigation میتواند کنترل و دیدی که متخصصین برای محافظت از شبکه سازمان نیاز دارند را فراهم آورد و همزمان مانع از کند شدن سرعت کاربر شود.

دموی FortiWeb

Username: demo

Password: demo

دموی FortiWeb

Username: demo
Password: demo