FortiSIEM۱۳۹۸-۴-۲۰ ۱۰:۵۹:۱۲ +۰۰:۰۰

مدیریت قدرتمند اطلاعات و رویدادها

FortiSIEM

تشخیص سریع و اصلاح رویدادهای امنیتی

امنیت، عملکرد و مدیریت انطباق

قابل ارائه به صورت

سخت افزار

ماشین مجازی

ابر

هاSIEM گزارش سال 2018 گارتنر در خصوص

ابر

بررسی FortiSIEM

حملات مجازی در هر ساعتی از روز اتفاق می افتند. با پیچیده شدن کسب و کار  و رشد شرکت، زیرساخت ها، برنامه های کاربردی، VMها، ابر، نقاط پایانی و اینترنت اشیاء (IoT) احتمال بروز حملات مختلف بیشتر می شود. با وجود کمبود مهارت و محدودیت منابع، برقراری امنیت مشکلی همگانی است، اما شفافیت، همبستگی رویداد و اصلاح، به عهده ی افراد دیگر می باشد. امنیت تاثیرگذار نیازمند مشاهده ی همه ی تجهیزات، تمامی زیرساخت ها در لحظه، همراه با مجتوا می باشد. وقتی این تجهیزات تهدیدی رو دریافت می کنند، قابلیت مدیریت حملاتی را دارند که کسب و کار با آن ها مواجه شده است، نه نویزهایی که ابزارهای متفاوت امنیتی ایجاد می کنند.

مدیریت امنیت به تنهایی روز به روز پیچیده تر می‌شود. Endpointها، اینترنت اشیاء، زیرساخت، ابزارهای امنیتی، کاربردها، ماشین های مجازی، ابر و تمام چیزهایی که شما برای امنیت و نظارت بر آن نیاز دارید به طور مداوم در حال رشد و پیشرفت می‌باشند. FortiSIEM محصول رخدادهای امنیتی و مدیریت رویدادهای شرکت فورتی نت، همه چیز را به هم پیوند می‌زند. مشاهده، همبستگی، پاسخ خودکار و ترمیم در یک راه‌حل واحد و مقیاس پذیر. با استفاده از دیدگاه خدمات تجاری، پیچیدگی مدیریت شبکه و عملیات امنیتی کاهش می‌یابد همچنین آزاد سازی منابع، و تشخیص نقص را بهبود می‌بخشد. در سراسر جهان ۸۰ درصد نقص ها، به دلیل کمبود مهارت‌ها و “نویزهای” اطلاعات رویدادها، ناشناخته باقی می مانند. FortiSIEM همبستگی متقابل را فراهم می‌کند، یادگیری ماشین را اعمال می‌کند و UEBA را برای بهبود پاسخ، برای توقف نقص ها قبل از آنکه رخ دهد، اعمال می‌کند.

مدل های فایروال نسل بعدی و مشخصات

Events per Second
5,000
Storage Capacity
3 TB
Events per Second
15,000
Storage Capacity
36 TB
Events per Second
30,000
Storage Capacity
72 TB

FortiSIEM: VMware vSphere, KVM, Microsoft Hyper-V, OpenStack

Description
50 devices and 500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 25 devices and 250 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 50 devices and 500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 100 devices and 1000 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 250 devices and 2500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 450 devices and 4500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 950 devices and 9500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 1950 devices and 19500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 3950 devices and 39500 EPS all-in-one perpetual license
Description
Add 4950 devices and 49500 EPS all-in-one perpetual license

ماشین های مجازی FortiSIEM برای سرویس های آمازون در دسترس می باشند

FortiSIEM

بببنید که چگونه ابزارهای مانیتورینگ FortiSIEM می توانند به شما در تشخیص، جلوگیری و پاسخ به تهدیدات امنیتی با انجام نسخه ی نمایشی خود هدایت کمک کنند.

user: demo

pass: demo123#

FortiDemo

Data sheets

White Papers